Hoe bestrijden we de stijgende arbeidskosten in de metaalindustrie

Offshore oil & gas labour costs

In veel van de huidige industriële markten waar automatisering geen rol heeft gespeeld, is arbeid een van uw meest waardevolle bronnen. Zonder bekwaam personeel kunt u niet werken. Maar recent geschoolde arbeidskrachten zijn schaars geworden juist op het moment dat er grote vraag is.Deze onevenwichtigheid in vraag en aanbod heeft de arbeidskosten opgedreven, wat betekent dat velen van u voor een dilemma staan: laat functies niet ingevuld vanwege de moeilijkheid om werknemers te werven met de juiste vaardigheden of verhoog uw uitgaven door hogere lonen te betalen om te proberen de beste mensen aan te trekken..

Zoals velen van u het zich niet kunnen veroorloven om het eerste te kiezen, vertegenwoordigt het personeelsbestand duidelijk een vertrekkende toename in veel arbeidsintensieve industrieën. Degenen onder u in gebieden zoals algemene metaalproductie, het bouwen en repareren van oliebuizen, de productie van spoorwegen, containers en pijpleidingen hebben de beschikking over uitgebreide teams om de hele dag te lassen, slijpen en snijden, en deze gecombineerde salarissen kunnen snel oplopen tot aanzienlijke kosten, die invloed hebben op uw winstgevendheid.

Aanzienlijke kosten​

In de EU werd de gemiddelde arbeidskosten per uur in 2017 geschat op € 26,80. Toch laat dit niet de grote variatie zien tussen de kosten in de lidstaten, met veel hogere cijfers in Scandinavië en over het algemeen lagere in Oost-Europa.2 Dit wordt verder onderstreept door de resultaten van de loonkostenindex (LCI), die de totale kosten weergeeft op een uurloon voor het in dienst nemen van arbeid binnen de Europese Unie; effectief de kostendruk van arbeidskosten op de bedrijfsresultaten. Volgens de LCI stegen in maart 2018 de uurloonkosten in de industrie in het vierde kwartaal van 2017 met 2,3% in vergelijking met dezelfde periode van 2016, met als belangrijkste bijdragende factor een stijging van de lonen en salarissen van de werknemers.3 Dit betekent dat de toch al aanzienlijke arbeidskosten stijgen nog steeds.

In deze context is het duidelijk om te zien waarom velen van u ernaar verlangen manieren te vinden om tijd te sparen en de productiviteit te verhogen, zonder meer werk hoeven te doen.
Arbeidskosten kunnen tot 65% 4 van de totale uitgaven bijdragen, dus hoe kunt u tijd besparen en de productiviteit verhogen zonder meer mensen aan te nemen?
 
Norton Quantum3 wheel

Verbeterde efficiëntie​

Als het gaat om productiviteit, draait alles om slimmer werken, dit kan vaak worden bereikt door de efficiëntie van uw hulpmiddelen te verbeteren. Norton Quantum3 is onze beste oplossing voor slijpen, ontworpen met het oog op de zware industrie om de efficiëntie te verbeteren en de productiviteit te verhogen wanneer u deze het meest nodig heeft.  De schijf zelf maakt gebruik van de Norton Quantum3-technologie, met keramische korrels om het effect van de schuurbewerking te maximaliseren. De gepatenteerde vorm van de korrels zorgt ervoor dat ze scherper en gelijkmatiger blijven, zelfs onder lage druk of lage hoeken. Dit zorgt ervoor dat Norton Quantum3 extreem hoge materiaalverwijderingssnelheden en een aanzienlijke duurzaamheid bereikt in vergelijking met andere traditionele producten, zoals aluminiumoxideschijven. Op deze manier kunnen dezelfde werknemers tweemaal zoveel werk in dezelfde tijd doen om de bedrijfsactiviteit te vergroten of hetzelfde werk kan in de helft van de tijd worden gedaan; in beide scenario's kunnen de juiste tools helpen om de arbeidskosten te verlagen.

 

Bovendien wordt met Norton Quantum3 een langere productlevensduur bereikt door een exclusieve, sterke hechting en een betere korrelretentie dan die van concurrenten. Dit betekent dat er minder schijven nodig zijn, waardoor de totale proceskosten en verloren tijd door schijfwissels worden verlaagd om de besparing op arbeidskosten verder te verhogen en uw winstgevendheid te vergroten.

Echte kostenbesparingen

Norton Abrasives werkte onlangs samen met een offshorebedrijf in Noord-Europa, waar duidelijk was dat de arbeidskosten een ernstige impact hadden op het bedrijfsresultaat. Door samen te kijken naar de processen, uitrusting en personeel, ontdekten we dat het bedrijf een aantal besparingen kon realiseren. Door over te schakelen naar de Norton Quantum3, kon het offshorebedrijf het aantal schijven op jaarbasis van 20.000 naar 9.000 verminderen. Hoewel dit een aanzienlijke kostenvermindering van materiaaluitgaven betekende, droeg het ook bij aan de grootste besparing van gemiddeld € 180.000 per jaar aan arbeidskosten. Dankzij de Norton Quantum3 kon het team tweemaal zoveel werk doen op hetzelfde moment, waardoor het bedrijf de winstgevendheid kon vergroten zonder extra personeel nodig te hebben, wat kon bijdragen aan hun inkomsten.5

Veiligheid van de operator

Als u eenmaal over het juiste personeel beschikt en de juiste hulpmiddelen hebt gevonden om de efficiëntie te verhogen, wilt u uw werknemers veilig houden. De Norton Quantum3 bied meer comfort voor de gebruiker bij zeer ruwe toepassingen door verminderde trillingen, waardoor handvermoeidheid vermindert. Dit zorgt ervoor dat operators het werk comfortabel kunnen uitvoeren zonder de productiviteit te verliezen om te voldoen aan de EHS-vereisten en hand-armvibraties (HAV) te bestrijden terwijl ze nog steeds aan de zakelijke doelstellingen voldoen. De schijf biedt ook meer controle, zodat u gedetailleerder kunt zijn en grotere nauwkeurigheid kunt bereiken, ongeacht uw toepassing. Bekijk onze video om te zien hoeveel we de vibraties hebben verlaagd!

 

SGA image

 

Dus als u worstelt met stijgende arbeidskosten en geïnteresseerd bent in informatie over hoe wij u kunnen helpen de kosten onder controle te krijgen, neem dan contact met ons op.

 

 

1 http://bruegel.org/2018/01/the-ever-rising-labour-shortages-in-europe/

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends

According to proprietary tests by Norton Abrasives in Q4 2017

According to proprietary tests by Norton Abrasives in Q4 2017