Nasz wkład w zrównoważony rozwój

 

W 2014 roku firma Saint-Gobain Abrasives wdrożyła nowy plan w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizujący wartości i wizję przedsiębiorstwa. Plan składa się z 5 punktów i obejmuje politykę operacyjną i praktyki stosowane w naszej firmie, a jego założenia podkreślają nasze zaangażowanie jako globalnego lidera w zrównoważony rozwój. Udało nam się dokonać znaczących postępów w zakresie doskonalenia polityki zrównoważonego wzrostu dzięki licznym osiągnięciom w każdej z poniższych dziedzin. Jest to proces ciągły, który cały czas rozwijamy.

 


 

Bezpieczeństwo

Realizowanie ambitnej polityki mającej na celu nieustanną poprawę bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

 


Bezpieczeństwo to nasz główny priorytet: w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy spadła pięciokrotnie.


Wszyscy operatorzy są poddawani ocenie indywidualnej co najmniej 3 razy w roku w ramach programu SMAT (narzędzie do prowadzenia audytu wśród kadry zarządzającej wyższego szczebla). 


W 2014 roku zrealizowano na całym świecie 66 969 godzin szkoleń dotyczących standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Saint-Gobain.


Ograniczanie problemów związanych ze stanowiskiem roboczym: narażenia na hałas, wykonywania powtarzalnych czynności, bezpieczeństwa, ergonomii itp.


Ograniczenie narażenia na działanie środków chemicznych.


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowany w zakładach zwiększa świadomość pracowników i uwrażliwa ich w kwestii dbania o zdrowie.


Rozwój osobisty

Nieustanne zachęcanie do osobistego rozwoju naszych pracowników.

 


W 2016 roku Grupę Saint-Gobain nagrodzono w kategorii „Najlepszy Pracodawca” po raz czwarty z rzędu. Od 2014 roku corocznie otrzymujemy tytuł Top Employer.


Specjalna uwaga poświęcona zróżnicowaniu, szkoleniu i zarządzaniu karierą.


Autorski program Abra+ umożliwia właściwie spojrzenie na młode talenty i dojrzałe zarządzanie.


Ponad 60 kursów szkoleniowych oferowanych przez akademię Saint-Gobain Abrasives University oraz program Saint-Gobain Training.


Systematyczne prowadzenie ankiet dotyczących zadowolenia pracowników, aby tworzyć przyjazne środowisko pracy dla naszych pracowników.


Odpowiedzialność

Być odpowiedzialnym i nienaruszającym równowagi ekologicznej graczem na arenie międzynarodowej i w obrębie społeczności lokalnych.

 


Członek i założyciel organizacji FEPA i oSa, aktywnie działający na rzecz bezpieczeństwa stosowania materiałów i narzędzi ściernych.


Polityka zrównoważonego rozwoju była przedmiotem ewaluacji przeprowadzonej przez VERITAS.


Sponsorowanie lokalnych społeczności poprzez inicjatywy takie jak mobilność społeczna, ogrzewanie lokalnych szkół itp.


Zakrojone na szeroką skalę wdrażanie norm międzynarodowych ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.


Wewnętrzny system testowania i certyfikacji oparty na następujących normach bezpieczeństwa:

EN12413: 1999 (Narzędzia ścierne spojone),

EN13743: 2002 (Narzędzia ścierne nasypowe),

EN13236: 2001 (Narzędzia superścierne),

EN13236: 2001 (Tarcze diamentowe).


Saint-Gobain jest sygnatariuszem oświadczenia Caring for Climate oraz członkiem programu CEO Water Mandate mającym na celu ochronę zasobów wodnych (w ramach Milenijnych Celów Rozwoju ONZ). Od 2020 roku jest także aktywnym członkiem progrm SEAM.


Karty dostawców stron trzecich, regulacje dotyczące drewna, ewaluacje i audyty CSR, proces dostosowania, polityka ws. minerałów itp.


Saint-Gobain jest członkiem inicjatywy United Nations Global Compact.


Ekologia

Minimalizowanie wpływu na środowisko wynikającego z naszej działalności poprzez realizację pięciu priorytetów.

 


Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w naszych zakładach.


Redukcja emisji CO2.


Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych.


Wzrost efektywności wykorzystania energii w produkcji.


Restrykcyjna polityka segragacji odpadów.


Alternatywne źródła energii

Wdrażanie alternatywnych rozwiązań dla energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych w naszej działalności.

 


Pierwszy producent materiałów ściernych wytwarzający produkty FSC®.


Wykorzystanie naturalnych żywic i ziaren pochodzących z recyklingu.


Produkty i rozwiązania charakteryzujące się wysoką wydajnością, które pomagają zmniejszać oddziaływanie na środowisko i narażenie użytkownika, zapewniające:

- niski poziom hałasu,

- niski poziom wibracji,

- zmniejszone pylenie.