Saint-Gobain Abrasives z nowym certyfikatem ISO

ISO 45003 to pierwsza na świecie międzynarodowa norma zawierająca wytyczne dotyczące zarządzania zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. Norma ta, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), oferuje praktyczne wskazówki dla organizacji w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi i wspierania dobrostanu psychicznego pracowników.

 

Zakład Saint-Gobain w Kole uzyskał certyfikat ISO 45003:2021 po audycie przeprowadzonym w kwietniu 2024 roku. Jesteśmy pierwszym zakładem przemysłowym Saint-Gobain Surface Solutions na świecie, który uzyskał ten certyfikat. Jest to wielkie uznanie dla całego zespołu w Kole. Podkreśla zaangażowanie w zapewnienie godnych warunków pracy, zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich. Dla naszej organizacji, która skutecznie ulepsza swój profil ESG (środowiskowy, społeczny i zarządzania), wdrożenie normy ISO 45003 i jej doskonałe dostosowanie do naszych celów zrównoważonego rozwoju stanowi silny sygnał dla naszych klientów i interesariuszy, w tym naszych pracowników, że naprawdę priorytetowo traktujemy dobro ludzi.

Dlaczego ma to znaczenie dla firm przemysłowych?

Firmy przemysłowe często działają w środowiskach o wysokiej presji, w których czynniki takie jak wydłużone godziny pracy, wymagające zadania i narażenie na niebezpieczne warunki mogą znacząco wpływać na samopoczucie psychiczne pracowników. Norma ISO 45003 uwzględnia te wyzwania i oferuje systematyczne podejście do radzenia sobie z nimi, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo i produktywność w miejscu pracy.

Standard opiera się na czterech kluczowych zasadach: Zarządzanie ryzykiem, Zapobieganie i interwencja, Zaangażowanie pracowników i Ciągłe doskonalenie.