Saint-Gobain Abrasives jest teraz członkiem programu SEAM

Komunikat prasowy od Norton Abrasives

Komunikat prasowy

Saint-Gobain Abrasives jest członkiem programu SEAM, nowej struktury poświęconej zrównoważonemu rozwojowi przemysłu ściernego.

Po latach niezachwianego zaangażowania w jakość i bezpieczeństwo produktów oraz produkcji, Saint-Gobain Abrasives podejmuje nowe wyzwanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Paryż, Francja (21 stycznia 2020)

Saint-Gobain Abrasives ogłasza dziś z dumą swoje członkostwo w nowym europejskim programie zorientowanym na zrównoważony rozwój: SEAM - Sustainable European Abrasive Manufacturers.

Rozumiejąc, że wartość „europejskiego systemu zrównoważonego rozwoju” musi obejmować wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw, celem programu SEAM jest wspieranie producentów materiałów ściernych na ich drodze do zrównoważonego wzrostu i poprawy zrównoważonego rozwoju, głównie w zakresie produkcji i dystrybucji.

Aby dostać się do programu, europejskie zakłady Saint-Gobain Abrasives musiały spełnić szereg minimalnych wymagań zebranych w trzech podstawowych filarach zrównoważonego rozwoju: środowisku, pracy i gospodarce. Firma musi teraz przyjąć kilka celów rozwojowych w ramach trzech filarów, takich jak zarządzanie energią, bezpieczeństwo pracowników i ciągłość działania, a także pracować nad poprawą wydajności, corocznie składając sprawozdania z postępów.

 „Dołączając do programu SEAM, Saint-Gobain Abrasives z dumą potwierdza zaangażowanie grupy w ochronę środowiska i zasobów, zmniejszenie nierówności i poprawę codziennego życia dla wszystkich. To coś więcej niż oczekiwanie, dlatego pozytywny wkład stał się wymogiem dla naszych pracowników i interesariuszy. Mając to na uwadze, Saint-Gobain Abrasives zobowiązuje się do corocznego raportowania swoich wyników poprzez publikację ewolucji wskaźników Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności ”- stwierdził Xavier Orlhac, wiceprezes Saint-Gobain Abrasives, Europa Środkowo-Wschodnia Afryka.

Producenci, dostawcy i dystrybutorzy materiałów ściernych o dużych, średnich i małych rozmiarach dołączyli do SEAM, aby ustanowić europejski standard zrównoważonego rozwoju, który wynosi branżę wyżej, gdzie może znaleźć właściwą równowagę między efektywnością środowiskową, wydajnością produkcji, bezpieczeństwem pracy, wszystkimi elementami układanki, która poprawia życie społeczności i są wartościami, które dają silną pozycję europejskim firmom na świecie.

Program SEAM stale rozwija swoje funkcje. Nowe usługi wraz z narzędziami do monitorowania wydajności i zarządzania są w drodze do udostępnienia wszystkim członkom SEAM.

Kontakt: https://www.saint-gobain-abrasives.com/pl-pl/kontakt

Strona Saint-Gobain Abrasives: https://www.saint-gobain-abrasives.com/pl-pl

O Saint-Gobain Abrasives

Saint-Gobain Abrasives, wiodący na świecie producent narzędzi ściernych, oferuje wydajne, precyzyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania, które pozwalają klientom kształtować i wykańczać wszystkie rodzaje materiałów, nawet w najbardziej złożonych i wymagających aplikacjach na różnych rynkach.

Jako lider technologii, Saint-Gobain Abrasives zajmuje czołowe miejsce w branży, oferując wysoce zaawansowane narzedzia ścierne o wysokiej wartości dodanej, dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój oraz ścisłą współpracę z klientami.

To silne zaangażowanie zapewnia ciągłe wprowadzanie nowych, ekscytujących produktów, które zapewniają znaczne korzyści dla klientów - pomagając poprawić wydajność procesów i zmienić świat rozwiązań ściernych.

O SEAM

Sustainable European Abrasive Manufacturers (SEAM) zobowiązują się do ciągłego doskonalenia swoich procesów środowiskowych, pracy i produkcji.

Program SEAM gwarantuje, że członkowie SEAM, wszyscy z łańcucha dostaw materiałów ściernych, wytwarzają, przetwarzają, dostarczają, dystrybuują materiały ścierne zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do efektywności środowiskowej (odpady, energia, zasoby), jakości zdrowia i bezpieczeństwa oraz innowacyjnych procesów produkcji.

Strona SEAM: https://www.seam.earth

SEAM media społecznościowe:  https://www.linkedin.com/showcase/fepa-seam / https://twitter.com/seamfepa / https://www.instagram.com/seam.earth/ / https://www.facebook.com/seam.earth