PL:

AEON – wysokiej precyzji ściernica powlekana galwanicznie

Norton Winter AEON to najnowsza innowacja w dziedzinie ściernic powlekanych galwanicznie przeznaczonych do zastosowań w przemyśle samochodowym wymagających wysokiej dokładności.

Ściernice AEON zaprojektowane zostały z pojedynczą użyteczną warstwą ścierną z ziarnami diamentowymi lub CBN przymocowaną mechanicznie do powierzchni korpusu w elektrochemicznym  procesie dyspersji niklu, zapewniając lepszą odporność na zużycie w tych miejscach ściernicy, w których spodziewane są największe obciążenia.

W momencie gdy ściernica ulegnie zużyciu, korpus może być powtórnie powlekany nowym ziarnem CBN lub diamentowym, co umożliwia wielokrotne użycie korpusu dostarczając w procesie produkcyjnym korzyści w postaci oszczędności.

Każda ściernica AEON jest w wysokim stopniu i dzięki ścisłej współpracy dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta tak aby zapewnić najlepszą wydajność, z 50% wzrostem wydajności, żywotności i możliwością powtórnego powlekania.