Niezrównana wydajność szlifowania

RazorStar-banner-editor-page

NORTON RAZORSTAR®

Picture37Norton RazorStar® 36+ ustanawia nowe standardy w zakresie produktywności, wydajności i jakości szlifowania. Zaprojektowany do usuwania metalu z średnim i wysokim naciskiem w najcięższych zastosowaniach szlifowania, Norton Razostar® zawiera specjalnie ukształtowane ziarno ceramiczne, które przecina metal z niezrównaną wydajnością szlifowania.

 

Spójrzmy, w jaki sposób RazorStar® może zrewolucjonizować wydajność szlifowania:

 

Higher cut rate icon-black

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SZLIFOWANIA

Zaprojektowany kształt ziarna ceramicznego przekłada się na szybsze cięcie dzięki solidnej mikrokonstrukcji oraz umożliwia usuwanie większej ilości materiałów niż inne tradycyjne ziarno ceramiczne. Łączy się to z najwyższą wartością procentową ziaren stosowanych do wspomagania w pozycji pionowej, zapewniając bardzo ostre cięcie.

W jaki sposób prędkość cięcia wpływa na produktywność? 

Szybsze szlifowanie oznacza przetworzenie większej liczby części w krótszym czasie. Szlifowanie większej liczby części w danym czasie zmniejsza napotkane przeszkody i poprawia wydajność produkcji oraz ogólną produktywność. Intensywne testy wykazały, że  RazorStar® poprawia produktywność, ponieważ szybciej usuwa więcej materiałów, co oznacza rzadszą wymianę tarcz i niższe koszty procesów szlifowania.

Czym są „ziarna pionowe”? 

Zastosowanie zgłoszonej do opatentowania metody stosowania oznacza, że bardzo duża ilość ziarna jest zamocowana do wspomagania w pozycji pionowej. Ziarna ułożone płasko nie tną, a RazorStar®  ma znacznie więcej ziaren skierowanych do góry, w porównaniu z innymi materiałami ściernymi, gdzie z kolei jest więcej ziaren płaskich. 

                Grain Orientation                         Pionowe ziarna Norton RazorStar®                                                                   Konkurencyjny produkt

group picTAŚMY: MNIEJ ENERGII ROBOCZEJ

W zastosowaniach szlifowania przy użyciu taśmy RazorStar doskonała prędkość cięcia ziarna pozwala na znacznie szybsze szlifowanie, co przekłada się na krótszy czas pracy maszyny i mniejsze zużycie energii do 20% w przypadku stali nierdzewnej, w porównaniu do ceramicznych kształtowanych produktów ziarnistych oraz do 34% w przypadku Inconel w porównaniu do ceramicznych kształtowanych produktów ziarnistych*. 

*Te wyniki zależą od dokładnych warunków testowych (ciśnienie, wymiary detalu, prędkości robocze). Ocena w oparciu o 11 różnych protokołów testowych reprezentatywnych dla zastosowań z pasami u naszych klientów.

 

KRĄŻKI FIBROWE: PŁYNNIEJSZE SZLIFOWANIE, WIĘKSZA KONTROLA

Dzięki ostremu kształtowi ziaren, które przesuwają się po metalu, szlifowanie jest płynniejsze, wykorzystuje mniej mocy maszyny i zapewnia lepszą kontrolę operatorowi. Potrzebna jest również mniejsza siła, ponieważ ziarna pracują, minimalizując zmęczenie operatora oraz redukując wydłużone narażenie na wibracje.

 


Longer life icon-black

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Korzyści wynikające z długiej żywotności produktu to mniejsza liczba zmian materiałów ściernych, co oznacza mniej przestojów przy wymianie starego na nowy i ponownym uruchomieniu.  Dużą zaletą jest natomiast zmniejszenie zużycia materiałów ściernych. Zużycie mniejszej liczby materiałów ściernych oznacza niższy koszt materiałów eksploatacyjnych na część. 

Dlaczego RazorStar® ma większą wytrzymałość niż inne materiały ścierne? 

W przeciwieństwie do tradycyjnego ziarna ceramicznego, ziarna stosowane w materiałach ściernych RazorStar ® są tworzone przez dwa obszary liniowe, łączące się tak, że tworzą bardzo ostre końcówki. Te ostre końcówki zapewniają wysokie cięcie początkowe i ścinają dalej metal przez cały okres użytkowania produktu, inaczej niż inne kształtowane ziarno ceramiczne, które może się stępić podczas szlifowania i trzeć o metal, generując ciepło i spowalniając cięcie. Unikalna opatentowana geometria pozwala na przełamywanie każdego ziarna na podobnie ostre kształty w trakcie szlifowania. Zapewnia to jednolitość ziarna oraz spójność kształtu, siłę oraz działanie w trakcie cięcia.

BARDZO OSTRA KOŃCÓWKA

GRAIN-BREAKDOWN-no-text

UNIKALNE OBSZARY LINIOWE

 

NORTON RAZORSTAR®: KRAWĘDŹ TNĄCA POZOSTAJE JEDNOLITA I OSTRA

 

RZ-grain-fracture

 

INNE KSZTAŁTOWANE ZIARNA CERAMICZNE: KRAWĘDŹ TNĄCA TĘPI SIĘ

Comp-GRAIN-FRACTURE

 

TAŚMY: MNIEJ ODPADÓW

W testach szlifowania z taśmami wydłużona żywotność RazorStar® pomogła zredukować zużycie taśmy nawet o 57% w przypadku stali nierdzewnej w porównaniu do ceramicznych kształtowanych produktów ziarnistych (średnio 32%) i do 74% (średnia 48%) w przypadku Inconel w porównaniu do ceramicznych kształtowanych produktów ziarnistych*. 

* Wyniki zależą od dokładnych warunków testowych (ciśnienie, wymiary detalu, prędkości robocze). Ocena w oparciu o 11 różnych protokołów testowych reprezentatywnych dla zastosowań z pasami u naszych klientów.


Cooler cut icon-black

CHŁODNIEJSZE SZLIFOWANIE

Uszkodzenia termiczne komponentów są nie tylko niewygodne, ale wymagają więcej czasu i pieniędzy. W połączeniu z innymi ryzykami, takimi jak potencjalne pęknięcia, zmiany naprężeń rezydualnych i mikrostruktury metalu, wpływ na produktywność może być destrukcyjny, jeśli konieczna okaże się obróbka dodatkowa lub utylizacja komponentów. 

Wypalenie szlifierskie może powstawać ze względu na opiłki szlifierskie zatykające materiał ścierny lub stępione z czasem ziarna. Zlikwidowanie ryzyka wypalania stanowi dużą zaletę, ponieważ eliminuje nieplanowany dodatkowy czas i koszty.

grain detail

W jaki sposób RazorStar® zapobiega wypalaniu?  

Unikalna ostrość ziarna, w połączeniu ze specjalną pomocą szlifierską o dużym rozmiarze, która działa jak środek smarno-chłodzący i pomaga w znacznym zredukowaniu nagrzewania, powoduje brak uszkodzeń termicznych detalu, a tym samym brak odbarwień i brak konieczności dodatkowej obróbki.