PL:

W jaki sposób można zwalczyć rosnące koszty robocizny w przemyśle?

Koszty robocizny w przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu

W wielu współczesnych przemysłach, tam gdzie nie weszła automatyzacja, robocizna jest jednym z najbardziej wartościowych zasobów. Nie jesteście w stanie funkcjonować bez profesjonalnych robotników. Ostatnio jednakże profesjonalne zasoby siły roboczej są niewystarczające i to właśnie w czasie kiedy występują największe potrzeby1. Ta nierównowaga pomiędzy podażą, a popytem spowodowała wzrost kosztów robocizny, wskutek czego wielu z Was boryka się z dylematem: czy ze względu na trudności z zatrudnieniem pracowników o właściwych umiejętnościach pozostawić stanowisko nie obsadzone, czy też przyciągnąć najlepszych pracowników wyższymi płacami zwiększając tym samym nakłady.

Ze względu na to, że większość z Was nie może pozwolić sobie na pierwsze rozwiązanie, siła robocza przynosi rosnące wydatki w wielu przemysłach opierających się na robociźnie. Ci, którzy działają w przemyśle przetwórstwa metalu, budowie i naprawach instalacji wydobywczych, kolejnictwie, produkcji zbiorników i rurociągów, zatrudniają bardzo dużą ilość zespołów do spawania, szlifowania i przecinania przez niemal cały dzień. Łączne wynagrodzenia stanowić będą wkrótce znaczące koszty, co może mieć wpływ na Wasze zyski.

Znaczące koszty​

W roku 2017 średni godzinowy koszt robocizny w Unii Europejskiej wyniósł 26,80 EUR. Ponadto za tą kwotą, kryje się bardzo duża różnica w kosztach w krajach członkowskich, w dużo wyższych  w Skandynawii i ogólnie rzecz biorąc niższych w Europie Wschodniej2. Jest to też podkreślone przez wynik Indeksu Kosztu Robocizny LCI (Labour Cost Index), który wskazuje na całkowite koszty godzinowe zatrudnienia w Unii Europejskiej, a w istocie ma wpływ na ostatnią linię rachunku wyników. Według LCI z marca 2018, średni godzinowy koszt robocizny w czwartym kwartale 2017 wzrósł o 2,3% w porównaniu z tym samym okresem 2016, gdzie głównym czynnikiem mającym na to wpływ jest wzrost wynagrodzeń pracowników fizycznych3. Oznacza to, że rośnie cały czas koszt robocizny, który i tak jest już znaczący.

W tym kontekście, oczywistym jest, że wielu z Was zdecydowanych jest znaleźć sposób na oszczędność czasu i zwiększenie produktywności bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Koszt robocizny stanowić może nawet 65%4 ogólnych wydatków, a zatem w jaki sposób możesz uzyskać oszczędność czasu i wzrost produktywności bez zatrudnienia większej ilości pracowników?
 
Tarcza Norton Quantum3

Zwiększona wydajność​

W momencie, kiedy dotykamy tematu produktywności, okazuje się, że chodzi o to  aby pracować mądrzej a nie ciężej, a to może być osiągnięte poprzez poprawę wydajności Twoich narzędzi. Norton Quantum3  jest naszym najlepszym rozwiązaniem dla szlifowania, opracowanym z myślą o przemyśle ciężkim, dla poprawy produktywności w momencie gdy jest najbardziej potrzebna. Budowa tarczy oparta jest o technologię Norton Quantum3 z ziarnem ceramicznym zapewniającym maksimum korzyści w czasie operacji szlifowania. Prawnie zastrzeżony kształt ziaren ściernych sprawia, że pozostają one ostre znacznie dłużej, a mikro pęknięcia są bardziej równomierne nawet przy małych naciskach. To sprawia, że Norton Quantum3 charakteryzuje się wyjątkowo wysoką szybkością usuwania materiału oraz znaczącą odpornością w porównaniu z innymi tradycyjnymi produktami, takimi jak tarcze z ziarnem elektrokorundowym. W ten sposób ci sami pracownicy mogą wykonać dwa razy więcej pracy w tym samym czasie lub ta sama ilość pracy wykonana może być w dwa razy krótszym czasie. W obydwu przypadkach dobre narzędzia pomogą zmniejszyć koszty robocizny.

 

Co więcej, dłuższa żywotność produktów Norton Quantum3 osiągnięta jest dzięki wyjątkowo mocnemu spoiwu i lepszemu utrzymaniu ziarna ściernego aniżeli w przypadku tarcz konkurencji. To oznacza, że potrzeba mniej tarcz, co zmniejsza ogólne koszty procesu oraz czas potrzebny na wymianę tarcz, co jeszcze bardziej wpływa na oszczędności związane z robocizną i podnosi zyskowność.

 

Rzeczywiste oszczędności​
Norton Abrasives współpracowała ostatnio z firmą wydobywczą w północnej Europie, gdzie oczywistym było, że koszty robocizny miały poważny wpływ na zyskowność. Pracując razem z nimi, aby zrozumieć ich proces, wyposażenie i siłę roboczą, odkryliśmy, że firma ta mogłaby osiągnąć spore oszczędności. Dzięki zmianie na Norton Quantum3, roczne zużycie tarcz spadło z 20 000 na 9 000 sztuk. Oprócz tego, że osiągnięto zmniejszenie kosztów zakupu tarcz, ten ruch przyczynił się do zredukowania o średnio 180 000 EUR kosztów robocizny każdego roku. Dzięki tarczom szlifującym Norton Quantum3, zespół mógł wykonać dwa razy więcej pracy w tym samym czasie, przyczyniając się do rozwoju firmy, wzrostu zyskowności bez potrzeby zatrudnienia dodatkowej siły roboczej, która konsumowałaby przychody5.
Przemysł stoczniowy

Bezpieczeństwo pracownika​

Kiedy masz już odpowiednich pracowników i znalazłeś dobre narzędzia dla zwiększenia wydajności, chcesz zapewne zadbać o bezpieczeństwo pracy. Dzięki mniejszym drganiom i w rezultacie mniejszemu zmęczeniu ręki, tarcze szlifujące Norton Quantum3 zapewniają użytkownikowi większy komfort w czasie wykonywania trudnych prac. To sprawia, że operatorzy pracują w lepszych warunkach bez spadku produktywności spełniając wymogi BHP i pokonując drgania dłoni i ramion (HAV – hand arm vibrations) wciąż realizując cele biznesowe. Ściernica daje się lepiej kontrolować i przez to możesz osiągnąć lepszą dokładność w czasie każdego zadania.

 

SGA image

 

A zatem, jeśli zmagasz się z rosnącymi kosztami robocizny i byłbyś zainteresowany naszą pomocą w celu poprawy ich kontroli, skontaktuj się z nami lub ze swoim Key Account Managerem.

 

 

1 http://bruegel.org/2018/01/the-ever-rising-labour-shortages-in-europe/

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends

Według badań przeprowadzonych przez Norton Abrasives w 4 kw. 2017

Według badań przeprowadzonych przez Norton Abrasives w 4 kw. 2017