Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa tarcz diamentowych

Zdecydowanie odradzamy używania narzędzi ściernych nie opatrzonych etykietą oSa lub nieposiadających zgodności z normą EN13236

 

Tak robić

CO ROBIĆ

TARCZE DIAMENTOWE SĄ BEZPIECZNE O ILE SĄ PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANE

 • Zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa dostarczoną przez dostawcę narzędzi ściernych i sprzętu
 • Tarcze diamentowe należy przechowywać w suchym, wolnym od mrozu miejscu; unikać drastycznych zmian temperatury otoczenia
 • Upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zastosowania
 • Produkty należy obsługiwać, składować i transportować w sposób ostrożny
 • Przed zamocowaniem tarczy urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania
 • Przed zamontowaniem każdy produkt należy dokładnie sprawdzić pod kątem wad i uszkodzeń (płaskość rdzenia, pęknięcia spowodowane zużyciem narzędzia, podcięcie, uszkodzenie trzpienia…)
 • Upewnić się, że używane są odpowiednie urządzenia mocujące oraz że są one czyste, wolne od zadziorów i nie posiadają zniekształceń
 • Upewnić się, że podparcia zostały właściwie dopasowane i są bezpieczne
 • Zawsze używać właściwie zaprojektowanej i dopasowanej osłony (na tarczy i pasach)
 • Upewnić się, że element obrabiany jest zabezpieczony
 • Zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej
 • Unikać zapychania się i nierównego zużycia narzędzia, aby zapewnić skuteczne działanie produktu
 • Upewnić się, że kierunek obrotu tarczy jest zgodny z kierunkiem strzałki
 • Upewnić się, że wszystkie urządzenia wykorzystujące materiały ścierne spełniają wymagania obowiązujących europejskich dyrektyw maszynowych - CE
 • Należy mieć na uwadze potencjalne niebezpieczeństwa podczas użytkowania narzędzi ściernych oraz przestrzegać zalecanych środków ostrożności w zakresie:
  • Kontaktu z produktem ściernym podczas obracania się tarczy
  • Uszkodzeń ciała wynikających z pęknięcia narzędzia podczas eksploatacji
  • Drobinek, iskier, oparów i pyłu powstających podczas szlifowania
  • Hałasu
  • Wibracji

 


Nie robić

CZEGO NIE ROBIĆ

TARCZE DIAMENTOWE SĄ NIEBEZPIECZNE JEŚLI SĄ UŻYWANE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY

 • Nie zezwalać niewyszkolonym pracownikom na korzystanie z narzędzi ściernych
 • Nie używać produktów uszkodzonych lub upuszczonych
 • Nie używać produktów, których nie można poprawnie zidentyfikować
 • Nie używać urządzeń będących w złym stanie lub posiadających wadliwe elementy
 • Nie używać siły podczas mocowania narzędzia ściernego ani zmieniać wielkości średnicy otworu mocującego
 • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości roboczej oznaczonej na produkcie
 • Nie wywierać nadmiernego nacisku na produkt ani nie dopuszczać do jego przegrzania
 • Nie używać zabrudzonych i płaskich kołnierzy mocujących
 • Nie dokręcać mechanizmu mocującego z nadmierną siłą
 • Nie uruchamiać urządzenia przed zamocowaniem i właściwym zabezpieczeniem osłony
 • Nie kontynuować eksploatacji produktu w przypadku występowania wibracji; w takim wypadku tarczę należy naostrzyć lub wymienić
 • Nie używać krawędzi i płaszczyzn produktu do szlifowania, które nie są do tego przeznaczone
 • Nie uruchamiać urządzenia w przypadku kontaktu elementu obrabianego z produktem ściernym
 • Nie szlifować materiałów innych niż te, do których dany produkt został przeznaczony
 • Nie zatrzymywać narzędzia ściernego poprzez wywieranie nadmiernego nacisku na jego powierzchnię - pozwolić urządzeniu zatrzymać się samoczynnie
 • Nie przekraczać dopuszczalnych zakresów prędkości roboczej: należy stosować się do wartości wygrawerowanych na produkcie
 • Nie używać tarcz o brakujących segmentach lub widocznych pęknięciach rdzenia
 • Nie używać produktów przeznaczonych do obróbki na sucho do szlifowania na mokro
 • Nie zakładać luźnej odzieży, krawatów ani biżuterii
 • Nie używać produktów ściernych w pobliżu materiałów łatwopalnych

 


ZAWSZE

 • Zakładać okulary ochronne zgodne z normą EN166B
 • Zakładać rękawice zgodne z normą EN 388 kat. 2
 • Stosować środki ochrony słuchu zgodne z normą EN352
 • Zakładać maskę przeciwpyłową zgodną z normą EN149
 • Zapoznać się z instrukcją
 • Nie używać do szlifowania krawędzi bocznych

NIGDY NIE PRZEKRACZAĆ - NIGDY NIE PRZEKRACZAĆ - maksymalnych prędkości roboczych:

 • Średnica tarczy dla urządzeń ręcznych < lub = 230 mm: 80 m/s
 • Średnica tarczy dla urządzeń ręcznych > lub = 230 mm: 100 m/s
 • Pozostałe: 63 m/s