Bordsågar

Bords- och blockstenssågar används på alla byggarbetsplatser för kapning och sågning av tegel, sten, betongplattor, byggnadssten, block mm. Norton Clipper har ett brett sortiment bords- och blockstenssågar såväl elektriska som bensindrivna för såväl små som stora jobb.