Borrkronor.

Borrkronor används för håltagning i hårda eller mjuka material, armerade eller oarmerade som t.ex. armerad betong, strängbetong, asfalt, tegel och sten. Norton borrkronor ger snabb håltagning och de har lång livslängd.

Hålborrar för kakel & klinker mm.

Borrkronor