Hårdmetallfilar

Hårdmetallfilar används för bl.a. gradning, borttagning av svetsar, kantbrytning, fasning och borttagning av material i svåråtkomliga utrymmen inom exempelvis flygindustri och turbinbladstillverkning. De kan användas på icke-järnmetaller och järnmetaller som rostfritt, inconel och legeringar. Nortons hårdmetallfilar finns i olika former och med olika tandningar.