Lamellrondeller

Nortons lamellrondeller är utformade för flera olika användningsområden som bl.a. slipning med lätt avverkning, ytkonditionering, och färdigställande av yta. Detta medför kortare produktionstider och därmed lägre kostnader. Lamellrondeller är snabbskärande och ger bättre yta än fiberrondeller samtidigt som de har längre livslängd. De är avsedda för användning i vinkelslipmaskin.