Norton tar slipproduktivitet till en helt ny effektivitetsnivå

Norton-Altos-X_W_IN

KONTROLLERA ELEMENTEN

Ständigt ökande kostnadstryck och kvalitetskrav, särskilt inom energi-, fordons-, lager- och flygindustrin, kräver kraftfulla sliplösningar för att ge optimala resultat. Att välja rätt slipverktyg är en av de viktigaste delarna i slipprocessen och en nyckel till högre prestanda och produktivitet.

 

Norton tar slipproduktivitet till en helt ny effektivitetsnivå

Altos-X-Wheel_Angle Effektiviteten för den industriella slipprocessen kännetecknas av en betydande ökning av materialavverkningshastighet och en hög kvalitet på arbetsstycket plus ett minskat resursbehov, inklusive el, arbetskraft och materialkostnad. För att lösa dessa utmaningar och öka produktiviteten har Norton Abrasives vidareutvecklat sin revolutionerande slipplattform för stora kontaktytor. Norton Altos precisionsformade korn designades 1999 och har revolutionerat slipning med hög materialavverkning. Idag tar den nya AltosX med Norton QuantumTM​-teknik slipprestandan till en helt ny nivå, vilket ger oöverträffad effektivitet. 

 

Fördelar med Norton QuantumTM

Tester visar att AltosX är effektivare än någon annan skiva på marknaden och levererar dubbelt så hög materialavverkning på samma effektnivå. Dess naturliga porositet ger bättre fördelning av skärvätska och skivbalans, medan slumpmässig kornfördelning garanterar ett stabilare skär.

AltosX har ett förbättrat kornbrottsförlopp med Norton Quantum-teknologi, vilket resulterar i lägre tröskeleffekt och stabilt slipbeteende med lägre effektuttag.

Uppgraderade slipparametrar ger skivan oöverträffad materialavverkningshastighet och högre kvalitet, vilket minimerar kassationer och reducerar cykeltider. Det ger i sin tur kostnadsbesparingar och förbättringar av produktiviteten.

 

Slipning med hög avverkning blir mer hållbart

Produktivitet och hållbarhet kan nu gå hand i hand. Från minskat koldioxidavtryck i vår produktionsprocess utan tillsats av konstgjorda porinducerare så som naftalen, till längre produktlivslängd och energibesparingar gör AltosX det möjligt att minska miljöpåverkan kopplad till slipprocessen.

För mer information och case studies:

LADDA NED EN FLYER

Våra kunniga ingenjörer är tillgängliga för att hjälpa dig med fälttester och processoptimering.

För mer information om AltosX är du välkommen att kontakta din representant från Norton.