Nu utökar Norton Clipper sitt sortiment av bandsågar

norton_clipper_band_saw

Norton Clipper har utökat sitt sortiment av bandsågar med CB311 och CB651 för att komplettera den mycket framgångsrika modellen CB511 som lanserades 2016. Modellerna har olika såghöjder vilket underlättar när man ska såga lättbetong, isolersten i tegel, betong och andra mjuka byggnadsmaterial av skiftande höjd.

Norton Clipper CB311 - den minsta och mest säkra bandsågen i sortimentet.

CB311 är gjord för torrkapning av lättbetongblock och har en maximal såghöjd på 310 mm.  Den stabila och kompakta maskinkonstruktionen säkerställer hög komfort vid arbete på ojämnt underlag samt ger en enkel transport.

Compact band saw CB311

 

Liten och ergonomisk 

CB311 är den minsta bandsågen i sortimentet. Bandsågens ergonomiska design omfattar bl.a. ett galvaniserat och fällbart sågbord som möjliggör enkel förvaring när den inte används. Till skillnad från andra bandsågar är CB311 kompakt nog att användas på platser med begränsat utrymme.

Denna bandsåg levereras komplett med ett 2950 mm Norton Extreme Band, så att du kan börja såga direkt.

Död-mans-grepp

CB311 är utrustad med dubbla-dödmans-grepp vilket gör CB311 till den säkraste bandsågen i Nortons sortiment och som skiljer den från modeller av lägre kvalitet. Denna funktion innebär att operatörens båda händer måste vara på handtaget för att maskinen ska fungera. Om operatören släpper en eller båda händerna, stannar bandet. Detta gör CB311 extremt säker att använda och är därför idealisk för kunder som måste följa strikta miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen.


Den nya Norton Clipper CB651 - För såghöjd upp till 645 mm 

Precis som CB311 är CB651 avsedd för torrkapning av lättbetongblock. CB651 har ett galvaniserat fällbart sågbord som ger lång livslängd, enkel lagring och minimalt underhåll. Som med alla Norton Clipper-bandsågar har bandsågen en robust konstruktion och produktens driftssäkerhet är en viktig fördel.

Norton Clipper Band Saw CB511

Bra prestanda och enkel transport

Både CB651 och CB511 har en lyftring, dubbla lyftskenor och transporthjul, vilket gör modellerna lätta att förflytta med kran, truck eller för hand.

Säker och ren

Eftersom säkerheten är kärnan i detta sortiment har CB511 och CB651 en inbyggd säkerhetsströmbrytare som stoppar bandet efter varje snitt. Detta minimerar risken för en olycka och ökar säkerheten för operatören. För att säkerställa att arbetsområdet hålls rent med så lite damm som möjligt har båda modellerna en integrerad dammutsugningskoppling som enkelt kan anslutas till en dammsugare, till exempel Norton Clipper CV360 - ett perfekt komplement till bandsågssortimentet.

Klicka här för att läsa mer