SV:

Ultimat kanthållfasthet med Norton Winter V-PRIME

Norton Winter V-PRIME wheels for round tool grinding

Vi lanserar nu en uppgradering av våra V-PRO-skivor: Norton Winter V-PRIME. De har den ultimata kanthållfastheten och stabiliteten som krävs för CNC-slipning av runda verktyg. V-PRIME är utformad för att öka produktiviteten och förbättra detaljernas kvalitet vilket sparar både tid och pengar.

Moderna verktyg för slipning av tandluckor och urtag måste vara mycket flexibla och samtidigt ge högre effektivitet och kvalititet. Konventionella bakelitbundna slipskivor har begränsad motståndskraft och hybrid- eller metallbundna slipskivor har bra kanthållfasthet men är svåra att skärpa. Vi har analyserat dessa problem och utvecklat vårt nya bakelitbindemedel – V-PRIME – för alla applikationer där kanthållfasthet är en viktig faktor och vi kan nu erbjuda en ny typ av slipskivor med ett mycket bra pris/prestandaförhållande.

V-PRIME kombinerar en kanthållfasthet i klass med hybrid- eller metallbundna slipskivor och som är lika friskärande och kan skärpas lika lätt som bakelitbundna slipskivor. V-PRIME slipskivor ger en väsentligt ökad produktivitet tack vare att man kan använda högre inmatningshastighet vilket ger kortare cykeltider, färre avbottstider tack vare längre livslängd och en lägre total processkostnad.

Vi har optimerat de friskärande egenskaperna under utvecklingsarbetet med V-PRIME för att säkerställa högre stabilitet och bättre kvalitet på de bearbetade detaljerna. Tack vare detta har skärpningen av de nya slipskivorna blivit mycket enklare. Dessutom krävs lägre sliptryck jämfört med andra bakelitbindemedel som har hög kanthållfasthet.

Lutz Gaida, Director Product Management Superabrasives, Europe, säger: “Våra nya slipskivor, Norton Winter V-PRIME, kommer att revolutionera hela industrin. De ger optimal prestanda med ett bättre pris/prestandaförhållande tack vare att slipskivorna har en konstant geometri under längre tid varför tidsödande korrigeringar elimineras vilket ger högre produktivitet och kvalitet. De nya V-PRIME-skivorna kan enkelt ersätta befintliga slipskivor utan att maskinen eller processen behöver justeras eller anpassas.”

Norton Winter V-PRIME slipskivor finns i alla vanligt förekommande former och dimensioner. Kundanpassade lösningar kan också tillverkas för att möta speciella krav. 

Kontakta oss för ytterligare information eller ladda ner broschyren nedan för ytterligare upplysningar: