SV:

Diamantslipskål Extreme CG Comfort - Pressmeddelande

Lägre vibrationsnivå med ny diamantslipskål

Norton Clipper lanserar en ny diamanslipskål som har väsentlig lägre vibrationsnivå enligt tillverkaren. Med den nya slipskålen, som har beteckningen Extreme CG Comfort, kan operatören arbeta upp till 4 gånger längre utan att uppnå gränsvärdena för hand/armvibrationer.

Det blir allt viktigare att minska vibrationerna och prioritera användarnas säkerhet. Företagen måste skydda operatörer från hand/armvibrationer som kan vara smärtsamma och leda till vita fingrar. Norton Clippers nya diamantslipskål Extreme CG Comfort är speciellt utvecklad för att sänka vibrationsnivåerna och minimera risken för handvibrationer (HAVS) vilket även ger en bekvämare användning för operatören. I och med detta säkerställs att de högsta hälso- och säkerhetsnormerna uppfylls samtidigt som slipskålen ger hög avverkning och erbjuder en lång livslängd. Norton Clipper Extreme CG Comfort har utformats för att minska vibrationerna med upp till fyra gånger jämfört med traditionella slipmetoder. Detta är möjligt tack vare en gummibussning runt slipskålen som absorberar vibrationerna innan de når operatörens händer. Förutom att skydda operatören betyder det också att produktiviteten ökar eftersom man kan arbeta betydligt längre.

Extreme CG Comfort har utvecklats med Norton Clippers i-HD™ (Infiltrated High Density) teknologi vilket ger en mycket homogen densitet i hela diamantsegmentet utan att man behöver använda högt tryck. Diamantkornen blir med i-HD en integrerad del av segmentstrukturen. Under den patenterade tillverkningsprocessen impregneras segmentstrukturen med ett bindemedel som håller fast diamantkornen i segmentet. Detta ger optimal användning av diamanterna och ger verktyget längre livslängd. Den nya diamantslipskålen är avsedd för användning i vinkelslipmaskin och finns i 125 mm diameter. Den kan användas för torr- eller våtslipning av betong och diverse byggnadsmaterial.

”Tack vare den låga vibrationsnivån kan produktiviteten ökas i och med att operatören kan slipa längre tid. Dessutom blir arbetet mycket bekvämare för användaren.” säger Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.