Nytt sortiment av bandsågar - Pressmeddelande

Norton Clipper erbjuder komplett sortiment av bandsågar

Norton Clipper lanserar nu ett komplett sortiment av bandsågar för lättbetong, isolersten i tegel, betong och andra mjuka byggnadsmaterial. Bandsågssortimenten omfattar modellerna CB 311, CB511 och CB651 som har olika maximala såghöjder.

CB311 är den minsta och mest säkra bandsågen i sortimentet. Den är gjord för torrkapning av lättbetongblock och har en maximal såghöjd på 310 mm. Den är ergonomisk och kompakt samt enkel att transportera. CB311 är försedd med dubbla död-mans-grepp vilket gör den mycket säker att använda. Maskinen levereras med Extreme CB311, ett sågband för bästa prestanda.

CB511 och CB651 är avsedda för sågning av lättbetongblock. Bandsågarna är mycket enkla att använda  och kräver endast 230 V vilket förenklar vid arbetsplatser där endast hushållsel finns att tillgå. CB511 och CB651 sågar material med en såghöjd av 500 respektive 645 mm. Båda modellerna är utrustade med en säkerhetsströmbrytare som stannar bandet efter varje snitt vilket ger ökad säkerhet för operatören.

CB511 och CB651 har galvaniserat sågbord och det är dessutom fällbart vilket underlättar transport och lagring då den tar mindre plats. Båda modellerna är försedda med lyftring, dubbla lyftskenor och hjul vilket gör att de kan förflyttas med kran, truck eller för hand. Bandsågarna levereras med Extreme CB511 och Extreme CB651, ett sågband för bästa prestanda.

”Tack vare Norton Clippers kompletta sortiment av bandsågar kan vi nu erbjuda maskiner med hög säkerhet, bra arbetsmiljö och enkel användning för operatören” säger Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB