Vi förstår att för att upprätthålla en konkurrenskraftig fördel i hårda ekonomiska tider måste man vara mer effektiv och produktiv än någonsin tidigare.

 

Tack vare vårt processlösningsprogram Saint-Gobain Process Solutions Program (PSP) kan vi analysera dina slipoperationer och väsentligt minska kassaktionsgraden och omarbetningar. Genom att bedöma kostnader, kvalitet, säkerhet och service visar PSP hur man producerar effektivare med färre kassaktioner; påtaligt pressa kostnader för att göra din verksamhet mer lönsam.

 

Med en säljkår som är utbildad i PSP, erfarna applikationsingenjörer och en uppsättning särskilt utformade PSP-verktyg, liksom träning i Kaizen-teknik, Lean Manufacturing och Six Sigma, är vi fullt kompetenta att granska hela din produktionsprocess.

 

Kontakta oss för att se om du är kvalificerad för en PSP-bedömning.