Bygg- och stenindustrin

Byggentreprenörer är beroende av att verktyg och utrustningar fungerar säkert och effektivt.
Norton Clipper är en ledande tillverkare av innovativa och högeffektiva diamantverktyg och maskiner för bygg- och anläggningsindustri samt för stenindustrin.

 

DIAMANTVERKTYG FÖR BETONG- OCH STENINDUSTRI
 

INDUSTRIELL SÅGNING

  • Diamantklingor för tillverkning av tegel och strängbetong.   

 

INDUSTRIELL SLIPNING

  • Specialtillverkade produkter för kundspecifika lösningar.

MASKINER FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRI
 

  • Bordsågar

  • Golv- och vägsågar

  • Borrmotorer och -utrustningar

  • Golvmaskiner

  • Väggsågar

DIAMANTVERKTYG FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRI
 

  • Diamantkapklingor och diamantslipskålar

  • Borrkronor och kärnborrar för alla byggnadsmaterial, armerad och oarmerad betong, asfalt och hård keramik