Hör skillnaden med Norton Clipper Pro Silencio

Vi vet alla att när du använder konventionella diamantklingor på en byggarbetsplats så kan ljudet vara extremt högt. Det är därför viktigt att minska ljudnivån, inte bara för operatörens hälsa utan även för att uppfylla de bestämmelser som finns för att minska ljud- och bullernivån, men också på grund av att vissa platser är mer känsliga för höga ljudnivåer. Vid arbete i bostadsområden eller stadskärnor finns det många lokala föreskrifter som förbjuder alltför hög ljudnivå vilket gör det omöjligt att använda konventionella verktyg. Speciellt i faciliteter som skolor eller sjukhus där många människor vistas är det extra viktigt att använda lösningar som skyddar omgivningen från störande ljud.

Med Norton Clipper Pro Silencio diamantklingor kan du minska ljudnivån med upp till åtta gånger jämfört med konventionella diamantklingor när de används på betong, granit och andra byggmaterial.


KLICKA FÖR ATT HÖRA SKILLNADEN

Kapa betong med vinkelslipmaskin med 230 mm blad.

SGA image
SGA image

RESULTAT

Norton Clipper Pro Silencio 230 mm minskar ljudnivån med upp till 3 gånger (-5 dB) jämfört med den konventionella klingan. *

 


Kapa betong med Norton Clipper CM42 med 350 mm blad

SGA image
SGA image

RESULTAT

Norton Clipper Pro Universal Silencio 350 mm minskar ljudnivån med upp till 8 gånger (-9 dB) jämfört med den konventionella klingan. *


NORTON CLIPPER PRO SILENCIO

Norton Clipper Pro Silencio minskar det vinande ljudet tack vare ett antal funktioner. Stambladet med sandwichkonstruktion är framtaget i ljud- och vibrationsdämpande material som absorberar vibrationer och ljud. Norton Clipper Pro Silencio har dessutom anpassade specifikationer för olika användningsområden för att optimera ljuddämpning och prestanda.

Norton Clippers klinga Pro Beton Silencio med 230 mm diameter minskar ljudnivån med upp till tre gånger (-5 dB) jämfört med konventionella klingor vid användning i en vinkelslipmaskin. Specialiserat för användning på armerad betong och byggmaterial, kan klingan hjälpa dig att kapa snabbt och effektivt i miljöer där ljudnivåer och kostnader måste hållas nere.

Norton Clippers klinga Pro Universal Silencio med 350 mm diameter minskar ljudnivån med upp till åtta gånger (-9 dB) jämfört med konventionella klingor när den används med en bordssåg. Klingan lämpar sig perfekt för betong och byggmaterial och ger en snabb och effektiv kapning. Norton Clipper Pro Universal Silencio minskar ljud och bullernivåer när den används i områden som är extra känsliga för höga ljudnivåer och är även ett mer kostnadseffektivt alternativ när priset är en viktig faktor.