Kapning av betong och asfalt med Norton Clipper

I denna video visar Kevin Bisson, Technical Account Manager, Saint-Gobain Abrasives hur man använder Norton Clipper CS451 golvsåg med diamantklingorna Norton Clipper Pro Beton och Extreme Asphalt för att såga betong respektive asfalt. 

 

SGA image

 

Norton Clippers golvsåg CS451 har mycket låg vibrationsnivå för att minska Hand / Arm-vibrationerna (HAV) för att ge bekvämare användning och möta allt högre ställda arbetsmiljökrav. Maskinen har vibrationsdämpade handtag vilket minskar vibrationerna med upp till 40 %. Maskinen är testad enligt den senaste European Standard EN12096/EN13862 och CS451 har en av de lägsta vibrationsnivåerna på marknaden idag vilket innebär att maskinen kan användas i långa tidsintervall utan att överskrida de fastställda HAV-nivåerna. Maskinen har en ergonomisk design i övrigt och maskinens sågdjup kan ställas in för bekvämare användning.

Maskinen är mycket robust och pålitlig och kan användas för torr- eller våtsågning. Placeringen av vattentank och motor, Honda GX390, optimerar viktbalansen. En tydlig djupindikator gör att man enkelt kan se och ställa in det sågdjup man vill ha. 

I videon använder Kevin en 450 mm diamantklinga för ett sågdjup på 170 mm för båda materialen. Norton Clippers diamantklinga  Pro Beton är idealisk för sågning i armerad betong och som man kan se i videon går det mycket lätt och smidigt. De breda urtagen mellan segmenten gör att sågningen, som kan utföras torrt eller vått, går mycket snabbt.

Norton Clippers diamantklinga Extreme Asphalt är tillverkad med Nortons i-HD technology  vilket gör klingan mycket starkare än andra klingor. De droppformade urtagen minskar förslitning av stambladet och ger klingan mycket lång livslängd. Klingan är försedd med kapdjupindikator som visar 5 och 10 cm kapdjup samt pilar som visar rotationsriktningen. Diamantklingan Extreme Asphalt ger mycket snabb sågning med minimal vibrationsnivå och snabb bortforsling av kax.

Det lönar sig att välja rätt klinga för det material som ska sågas. Kontakta oss för ytterligare information.