Norton Screenbak slipnätsrondeller för snabb vägg- och takslipning

 

Screenbak-rondellerna är tillverkade av ett polyesternät som belagts med slipmedel av kiselkarbid.  

 
Detta ger en rondell som har minimal igensättning. Rondellerna har kardborrefastsättning och är avsedda för att användas på maskiner med dammutsug. De är vattenfasta och kan användas för torr- eller våtslipning.