Olje- och gasindustrin

I mer än 100 år har Norton levererat slipprodukter över hela världen, från standardprodukter till specialtillverkade produkter för speciella ändamål.

 

Säkerhet och kvalitet är av största vikt inom olje- och gasindustrin.

 

Därför har Norton utvecklat ett komplett sortiment av slipprodukter speciellt avsedda för bearbetning av komponenter för utvinning, förädling och distribution, varvsindustri, oljeriggar, pipelines och oljeraffinaderier.
Förutom slipprodukter för såväl grov- som precisionsslipning, finslipning och polering erbjuder Norton innovativ teknologi, teknisk support på plats och kundanpassade lösningar för de tekniska utmaningarna inom denna industri.
Som världsledande inom slipmaterialbranschen tillhandahåller Norton innovativa lösningar. Varje år investeras stora summor i forskning och utveckling med målsättningen att revolutionera slipningen. Tack vare denna målsättning lanseras kontinuerligt innovativa slipprodukter som förbättrar processer och produktivitet.

 

Kunderna räknar med Norton för att:

  • Skydda och förlänga tillgångarnas livslängd
  • Uppnå förbättrad produktivitet
  • Skydda personalen i deras arbetsmiljö
  • Förbättra miljön inom olje- och gasindustrin

Nortons expertkunskap baseras på:

  • Centres of Excellence där produkterna testas under verkliga förhållanden
  • Utbildad och erfaren personal som med stort engagemang finner den mest högpresterande lösningen för att uppfylla kundens behov
  • Omfattande tid och resurser för att testa produkter
  • Nära samarbete med kunderna för att hjälpa dem att uppnå det bästa resultatet i deras slipoperationer