Oslagbar slipprestanda

RazorStar-banner-editor-page

NORTON RAZORSTAR®

Picture37Norton RazorStar® 36+ sätter en ny standard för produktivitet, effektivitet och kvalitet inom slipområdet. Norton RazorStar®, som är konstruerad för metallavverkning med medelhöga till höga sliptryck och de tuffaste sliptillämpningarna, har precisionsformade keramiska korn som slipar igenom metall med oslagbar slipprestanda.

 

Låt oss se hur RazorStar® kan revolutionera din slipproduktivitet :

 

Higher cut rate icon-black

HÖGRE AVVERKNINGSHASTIGHET

De precisionsformade keramiska kornen med extremt hård mikrostruktur avverkar snabbare och avlägsnar mer material än något annat konventionellt keramiskt korn. Det här kombineras med den högsta procentandelen korn som appliceras på underlaget upprätt för rakbladsvass avverkning.

Hur påverkar avverkningshastigheten produktiviteten? 

Snabbare slipning medför att fler delar bearbetas på mindre tid. Snabbare slipning av fler delar inom en given tid minimerar flaskhalsar, ökar tillverkningskapaciteten och förbättrar den sammantagna produktiviteten. Omfattande testning har visat att RazorStar® förbättrar produktiviteten genom att avverka mer material snabbare, vilket resulterar i färre rondellbyten och lägre processkostnader.

Vad är ”upprätta korn”? 

Användning av en ny, patentsökt appliceringsmetod resulterar i att en mycket stor andel av kornen sätts fast upprätt på underlaget. Platta, liggande korn slipar inte, och med RazorStar® sitter många fler korn upprätt jämfört med andra slipmaterial med fler platta korn. Grain Orientation

group picSLIPBAND: MINDRE ENERGI VID DRIFT

När ett RazorStar-slipband används i en sliptillämpning, möjliggör kornens enastående avverkningshastighet mycket snabbare slipning, vilket i sin tur minskar maskinanvändningstiden och reducerar strömförbrukningen med upp till 20 % på rostfritt stål jämfört med en keramisk, formad kornprodukt, och med upp till 34 % på Inconel jämfört med en keramisk, formad kornprodukt*. 

* Dessa resultat är beroende av exakta testförhållanden (tryck, arbetsstyckets mått, drifthastighet). Utvärderingen baseras på 11 olika testprotokoll som är representativa för våra kunders tillämpningar med slipband.

 

FIBERRONDELLER: SMIDIGARE SLIPNING, BÄTTRE KONTROLL

Tack vare de rakbladsvassa kornen som skär igenom metallen, blir slipningen mjukare, vilket minskar strömförbrukningen och ger bättre kontroll över slipverktyget. Det krävs även mindre kraft, eftersom kornen gör jobbet, vilket minimerar utmattning hos operatören genom att minska långvarig exponering för vibrationer.

 


Longer life icon-black

UTÖKAD LIVSLÄNGD

Fördelarna med längre produktlivslängd är färre byten av slipdelar och därmed mindre nertid.  Den största fördelen är dock den minskade förbrukningen av slipmaterial. Mindre förbrukning av slipmaterial ger lägre kostnad per detalj.

Varför räcker RazorStar® längre än andra slipprodukter? 

Till skillnad från traditionella keramiska korn, utgörs de keramiska kornen som används i slipmaterialet RazorStar® av två linjära områden som sammanfogas, vilket ger rakbladsvassa spetsar. Det är de här vassa spetsarna som ger ett kraftfullt första skär och fortsätter att skära genom metallen under produktens hela livslängd, till skillnad från andra formade keramiska korn som kan bli avtrubbade under slipningen genom metallen, vilket genererar extra värme och ger en långsammare avverkningshastighet. Den unika patenterade geometrin gör att varje korn kan splittras till liknande vassa former under slipningen. Det här säkerställer likformighet i kornen och en konsekvent form, styrka och avverkningsbeteende.

RAKBLADSVASS SPETS

GRAIN-BREAKDOWN-no-text

UNIKA LINJÄRA OMRÅDEN

 

NORTON RAZORSTAR®: KONTINUERLIGT LIKFORMIG OCH RAKBLADSVASS SKÄREGG

 

RZ-grain-fracture

 

ANDRA FORMADE KERAMISKA KORN: SKÄREGGEN BLIR AVTRUBBAD

Comp-GRAIN-FRACTURE

 

SLIPBAND: MINDRE AVFALL

Vid test av slipband hjälpte den utökade livslängden hos RazorStar® till att minska förbrukningen av slipband med upp till 57 % på rostfritt stål jämfört med en keramisk, formad kornprodukt (genomsnitt 32 %), och med upp till 74 % (genomsnitt 48 %) på Inconel jämfört med en keramisk, formad kornprodukt*. 

* Dessa resultat är beroende av exakta testförhållanden (tryck, arbetsstyckets mått, drifthastighet). Utvärderingen baseras på 11 olika testprotokoll som är representativa för våra kunders tillämpningar med slipband.


Cooler cut icon-black

MINDRE VÄRMEALSTRING 

Värmeskador och bränningar på en komponent är inte bara olägligt, det kostar också tid och pengar. Tillsammans med andra risker, som potentiell sprickbildning, förändringar av inneboende spänningar och mikrostrukturer i metallen, kan det påverka produktiviteten negativt, om omarbetning krävs eller delar måste kasseras. 

Bränningar vid slipning kan uppkomma endera på grund av slipspån som sätter igen slipproduktens yta, eller korn som mattas över tid. Det innebär flera fördelar att eliminera risken för bränningar, eftersom det resulterar i mindre oplanerad nertid och minskade kostnader. 

grain detail

Hur förhindrar RazorStar® bränningar? 

Kornens unikt sylvassa kanter i kombination med det speciella fyllnadsmedlet på ovansidan, som verkar som ett kylmedel, minskar värmealstringen radikalt och eliminerar bränningar på arbetsstycket. Det här i sin tur eliminerar missfärgning och behov av omarbetning.