Så använder du brynen för skärpning på bästa sätt

Brynen är idealiska för skärpning av flera olika tpyer av verktyg. Följs dessa råd för säker och effektiv skärpning!

 

Knivar och andra bladverktyg

 

Det finns inget mer opraktiskt än en slö kniv. Med dessa enkla steg återställer du snabbt och säkert knivbladets skärpa.

 

Steg 1: Placera kniven (eller bladet) diagonalt över brynet och använd en vinkel på 15 – 35°.

 

Steg 2: Håll handlederna raka och för kniven fram och åter från skaft till spets.
 
Steg 3: Bearbeta båda sidorna på eggen tills den blivit skarp. Det är inte särskilt viktigt med slipvinkel - det viktiga är att den är konstant under hela slipningen.

 


Stämjärn o. dyl.

 

Steg 1: Börja med att planslipa bladet med en lång och oval rörelse tills en jämn yta har uppnåtts.

 

Steg 2: Bestäm vinkeln på den skärande eggen. Håll handlederna raka och för bladet fram och åter i brynets längdriktning och använd tryck endast när bladet förs framåt.

 

Steg 3: Ta bort eventuella grader genom att stryka bladet lätt mot brynet.

 


Verktyg med böjd egg
 

 

Steg 1: Sätt fast verktyget i ett skruvstycke eller håll det i handen.

 

Steg 2: Håll brynet mot verktyget parallellt med eggens vinkel.

 

Steg 3: För brynet med små cirkelrörelser över eggen.

 


Knivskärpare

 

 

 

Steg 1: Placera knivskärparen på en plan yta och placera kniven som visas på bilden.

 


Steg 2: Använd lätt tryck och för kniven fram och åter i en sågliknande rörelse så att knivens egg glider mot brynet. Låt brynet rulla fritt under detta moment. Upprepa rörelsen 10-15 gånger på varje sida av eggen.

 


Steg 3: Avsluta med att bearbeta varje sida av eggen med ett par fram- och återgående rörelser med mycket lätt arbetstryck.