Säkerhetsregel EN13236 - Medlemskap i OSA

Säkerhet och pålitlighet har högsta prioritet hos Saint-Gobain Abrasives.

Alla Nortons diamantverktyg har alltid uppfyllt de högst ställda säkerhetsnormerna (som t. ex. DSA, VBG49, BGV D12…). Numera uppfyller de den europeiska säkerhetsnormen EN13236 “Safety requirements for superabrasives”. Syftet med denna säkerhetsregel är att uppnå högsta möjliga produktsäkerhet för att få en så säker arbetsmiljö som möjligt. Vår omfattande interna säkerhetskontroll uppfyller eller överträffar kraven i EN13236.
 
Saint-Gobain Abrasives var en av de grundande medlemmarna i OSA (Organization for the Safety of Abrasives) som endast har tillverkare av slipprodukter som uppfyller de europeiska säkerhetsnormerna som medlemmar.

 

Maximal arbetshastighet för diamantklingor för torrkapning med handhållna maskiner

Säkerhetsinstruktioner levereras med varje diamantklinga från Norton. där finns även information om den maximalt tillåtna arbetshastigheten för olika diametrar. 

 

DIAMETER (mm)
m/s MAX
RPM MAX
105 80 15300
115 80 13300
125 80 12250
150 80 10200
180 80 8500
200 80 7650
230 80 6650
300 100 6400
350 100 5500
400 100 4800

Övriga diamantklingor (våtkapning, övriga diametrar...)

Maximalt tillåten arbetshastighet för dessa klingor är 63 m/s.

 

DIAMETER (mm)
m/s MAX
RPM MAX
250 63 4850
300 63 4050
350 63 3450
400 63 3050
450 63 2700
500 63 2450
600 63 2050
750 63 1650
800 63 1550
900 63 1350
1000 63 1250
1220 63 1050

Lasergraverad information

Följande information är lasergraverad på klingans stamblad för att finnas kvar under klingans hela livslängd: 

 

  • Maximal hastighet i m/s och RPM
  • Rotationsriktning
  • Diameter och hål (mm)
  • Specifikation
  • Artikelnummer
  • Tillverkningsdatum
  • Batch-nummer (tillverkning)
  • Tillverkarens namn (NORTON)
  • Säkerhetsstandard

Personlig skyddsutrustning

Vi rekommenderar alltid att personlig skyddsutrustning används vid användning av diamantverktyg.