Slipning av hörn och mindre ytor

Denna unika produkt har utvecklats för att möta användarnas krav. Den plana delen är idealisk för slipning av mindre ytor medan den spetsiga och uppåtböjda delen är perfekt för hörn och svåråtkomliga ytor.