Snabb och enkel kapning med Norton Clipper handhållna kapsågar

Norton Clippers handhållna bensindrivna kapsågar ger snabb och enkel sågning och kapning. Kapsågarna är pålitliga och har lång livslängd med minimalt underhåll.
Enkel start utan choke. Anti-vibrationssystem. V-formade drivremmar för kraftöverföring med automatisk spänning.

 


Sex egenskaper som gör skillnad: 

 • Enkel start

 • Hållbar och pålitlig

 • Bra prestanda

 • Enkel användning och minimalt underhåll

 • Ergonomisk

 • Låg vibrations- och ljudnivå, minimalt med damm och utsläpp

Enkel start i tre steg

Den elektroniskt styrda förgasaren med en elektromagnetisk ventil gör att ingen choke behövs. Sätt på kapsågen och:

 1. Tryck på flödaren 3 gånger
 2. Tryck på dekompressionsknappen
 3. Dra i startsnöret

Flerstegsfiltrering av luft

Det patenterade systemet med två
avgasrör ger luftpulser som drar ren
luft mot luftintaget samtidigt som den
varma luften förs bort från maskinen.
Det minskar mängden damm som
fastnar i luftfiltret och maskinen
arbetar kallare. Det externa
balanshjulet vibrerar luftfiltret för att
skaka bort damm. Detta system ger
luftfiltret längre livslängd.

 


4 olika modeller av Norton Clipper handhållna bensindrivna kapsågar 

 • Med max klingdiameter 300 mm eller 350 mm
 • För standard 2 %-ig oljeblandad bensin eller iLube® automatisk blandning
 • Klingskyddet i magnesium ger ökad säkerhet och lägre vikt och det ergonomiska bakre handtaget och den förbättrade balansen motverkar trötthet.

 

iLube® - Ingen oljeblandad bensin behövs

 • Sparar pengar genom att använda olja och bensin var för sig.
 • Fyll de två separata tankarna med bensin resp. olja så blandar det patenterade iLube®-systemet till rätt proportioner för maximal effektivitet och för att motverka maskinskador.
 • Ingen mer överhettning på grund av glömd olja eller kärvande kolvar på grund av för hög oljeinblandning.