Spånskivetillverkning


Spånskivor får ett allt bredare användningsområde och specialtillverkas för olika användningsområden som t. ex. monteringsbara möbler och skåpdörrar.

 

Nortons produkter används i stor utsträckning vid tillverkning av dessa spånskiveprodukter.

 
Slipprodukter används för bl.a. bandslipning i olika kornstorlekar beroende på vilket ytfinhet man önskar uppnå och detaljens beskaffenhet, så till exempel används grova kornstorlekar för att slipa detaljen till rätt dimension eller för att ta bort repor och andra ytdefekter och finare kornstorlekar används för att få fram önskad ytfinhet eller för att förbereda ytan för laminering.