SV:

Teknologiska lösningar för kugg-, gäng- och växeltillverkning

Ökade krav på snävare toleranser och bättre ytfinhet ställer allt högre krav på de slipprodukter som används till tillverkning av kuggar, gängor och växlar. För att kunna välja rätt slipprodukter är det viktigt att känna till terminologin och de tekniska kriterierna.

 
Den Tekniska Guiden är ett utmärkt verktyg för att förstå denna typ av slipning. Den innehåller teknisk basinformation, information om hur man väljer rätt produkt, rekommenderade specifikation, lämpliga skärpverktyg mm.
Den omfattar alla typer av kugg- och gängslipning och förenklar valet av rätt produkt.