Högblank yta med Norton Rapid Blend ytkonditioneringsrondeller

Med Norton Rapid Blend ytkonditioneringsrondell får man snabbt en högblank yta utan smetning och tidsödande ombearbetningar. Flexibel och följsam rondell som snabbt ger önskat resultat.