Silencio ljuddämpade diamantklingor

Silencio-klingorna har ett stamblad av sandwichkonstruktion med ett vibrationsdämpande lager mellan de två stålskikten som minskar vibrationsnivån och högfrekventa ljud vid kapning. Dessutom har klingan patentsökta urtag som motverkar det höga och vinande ljudet som uppstår på grund av luftströmmarna genom stambladet. Silencio har upp till 15 dB lägre ljudnivå än konventionella klingor.