Semi-flexibla rondeller

Semiflexibla rondeller är uppbyggda av en kraftig fiberrygg som är belagd med slipmedel i flera lager som binds samman med ett speciellt bindemedel. De har ett mycket brett användningsområde och kan användas i stället för navrondeller i många fall. Används med vinkelslipmaskin för bl.a. svetsslipning och borttagning av kraftig rost på stora ytor.