Skärpstavar

Skärpstavar används för avsvarvning, rengöring och skärpning av diamant- och CBN-slipskivor samt konventionella slipskivor. Skärpstavar med slipmedel av vit aluminiumoxid används för diamant- och CBN-slipskivor. Skärpstavar med slipmedel av kiselkarbid i grova kornstorlekar (16-46) används för keramiska slipskivor och finare kornstorlekar används för diamantslipskivor.