SV:

Slipstift

I Nortons slipstiftsortiment ingår såväl keramiskt bundna som fenoplastbundna (bakelit) slipstift i en mängd olika former. De används i raka maskiner för slipning och gradning inom exempelvis gjuterier och verktygsindustri.