Stora grovslipskivor

Nortons grovslipskivor för bänk- och pelarslipmaskiner finns i alla vanligt förekommande dimensioner och med olika sammasättningar för skilda ändamål. Används för avverkning, gradning, formning och skärpning.