คำสัญญาถึงพนักงานของเราและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ในปี 2014 แซง-โกแบ็ง แอบราซีส์ เปิดตัวแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนอันใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการดำเนินงาน 5 ประการ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


 

นโยบายการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 

 


ความปลอดภัยในโรงงานของเราเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้ถึง 5 เท่าใน 10 ปีที่ผ่านมา


พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีผ่านโปรแกรม SMAT (Senior Management Audit Tool)

-33,480 ราย ทั่วโลก ผ่านการประเมินด้วยระบบ SMAT ในปี 2014


ในปี 2014 มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยของแซง-โกแบ็ง เป็นเวลารวมทั้งสิ้น  66,969 ชั่วโมง


ปัญหาในที่ทำงานลดลง: ปัญหาเสียงดังรบกวน, การทำงานซ้ำซ้อน, ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายของสภาพการทำงาน


ลดปัญหาเรื่องสารเคมีรั่วไหล


กิจกรรมวัน EHS Day เป็นประจำทุกปี ทั่วโลก


สนับสนุนให้พนักงานของเรา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 


แซง-โกแบ็งได้รับรางวัล Top Employer 2015 ซึ่งได้รับมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว


มุ่งเน้นด้านความหลากหลายในการฝึกอบรม และการพัฒนาด้านอาชีพเป็นพิเศษ


มีโปรแกรมพิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง


แซง-โกแบ็งมีการจัดคอร์สฝึกอบรมมากกว่า 60 คอร์ส


ระบบประเมินความพึงพอใจของพนักงาน


การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่นในระดับสากล และภายในองค์กร

 


เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง FEPA และ oSa เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียร


นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรวจสอบโดย VERITAS


สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นที่ริเริ่มด้านการเคลื่อนไหวทางสังคม


มาตรฐานระดับสากล ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001


มีการอบรมภายในองค์กร และใบรับรองตามาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้

EN12413: 1999 (BA)  EN13743: 2002 (CA)  EN13236: 2001 (SA) EN13236: 2001 (BA)


แซง-โกแบ็งเป็นตัวแทนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมกับองค์กร CEO Water Mandate เพื่อการรักษาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)


กฎบัตรผู้จัดจำหน่าย (Supplier charter), กฎหมายควบคุมการค้าไม้(Timber regulation), การตรวจสอบและประเมิน CSR และ Adhere process และนโยบายด้านสินแร่ (Minerals policy)


แซง-โกแบ็ง เป็นสมาชิกของ United Nation Global Compact หรือ UNGC


5 ขั้นตอนในการลดรอยเท้าทางนิเวศน์ (Environmental footprint)

 


เพิ่มการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในระบบการผลิต


เพิ่มการรีไซเคิลวัสดุการผลิตภายในโรงงาน


ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เคร่งครัดเรื่องนโยบายการแยกขยะ


พัฒนาด้านผลิตภัณฑื eco-valorized อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า

 


เป็นโรงงานผลิตสินค้าตัด ขัด เจียรที่แรกที่ผลิตสินค้าประเภท FSC


ใช้วัสดุเรซิ่นธรรมชาติ และนำเม็ดเกรนกลับมารีไซเคิล


โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เขียรที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบกับผู้ใช้งาน

ลดเสียงที่เกิดจากการใช้งาน

• ลดแรงสั่นสะเทือน

• ลดฝุ่น


 

 

Visit our old website