แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ ประเทศไทย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล

บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม  เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการระบาดของ COVID-19 เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

1608019563873

Visit our old website