บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ จัดกิจกรรม EHS Day 2020 ณ โรงงานนครปฐม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ ได้จัดงาน The International Environmental, Health and Safety Day (EHS Day) ณ โรงงานนครปฐม

วันนี้เป็นโอกาสที่พนักงานของเราจะได้รับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงงาน และยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมอพยพในโรงงาน ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

แซง-โกแบ็ง ให้ความสำคัญกับกิจกรรม ESH มาโดยตลอด เรามีการจัดงาน EHS Day ทุกปี เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ทำงาน เพราะความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

1

Visit our old website