การจัดฝึกอบรมให้กับบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 ทาง Norton ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Norton ในประเทศไทย โดยมีให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า, ทดลองกับสินค้าจริง และเยี่ยมชมโรงงานผลิตที่ จ. นครปฐม

 

Visit our old website