การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ Norton ณ Chin Lai Hardware SDN. BHD

Norton จัดการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ สำหรับ Chin Lai Hardware SDN. BHD ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรมครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการแนะนำให้รู้จักบริษัท แซงโกแบ็ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า Norton และเล่าถึงความเป็นมาของแบรนด์ Norton  รวมไปถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมนี้ คือ Mr. ALEX CHEAH ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมฝ่ายขายในประเทศมาเลเซีย 

หลังจากจบในส่วนของทฤษฏี ก็ต่อด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานจริง เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

 

4

Visit our old website