กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดเขารวก จังหวัดพิจิตร

บริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน และห้องน้ำ ให้กับโรงเรียนวัดเขารวก จังหวัด พิจิตร และพนักงานกว่า 40 คนร่วมกันทาสีห้องเรียน ปลูกต้นไม้ รวมทั้ง บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น เสื้อผ้า และขนม ที่ได้รวบรวมมาจากเหล่าพนักงานในบริษัทให้กับน้องๆ ในโรงเรียนอีกด้วย

 

csr

Visit our old website