Norton มอบผลิตภัณฑ์ Nortonให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

Norton มอบผลิตภัณฑ์ใบตัด ใบเจียร กระดาษทราย และอุปกรณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อให้ทางวิทยาลัยรีนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา

 

Norton ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคตอีกด้วย

 

saraburi

Visit our old website