Norton มอบผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

Norton ได้มอบผลิตภัณฑ์ใบตัด ใบเจียร กระดาษทราย ผ้าทราย ให้กับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคต

 

13372711296225

Visit our old website