ประวัติความเป็นมา

 

Norton Clipper เป็นผู้นำในการปฏิวัติเทคโนโลยีของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านก่อสร้าง มากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นผู้คิดค้น Laser welded diamond blade ที่แรกของโลก  

 

 

Visit our old website