Norton Vitrium3

Tamamen yeni bir platform olan Norton Vitrium3, patent başvurusu yapılmış bağlayıcı teknolojisini Norton Aşındırıcı Ar&G edepartmanı tarafından geliştirilen aşındırıcı gren ile birleştiriyor. Yeni bağlayıcı teknolojisi tane yapıştırıcıyı destekleyen ve bir dizi uygulamada daha çok ürün çeşitliliği sağlayan gözeneklilik artışına imkan sağlayan özel bir madde yapısını öne çıkartıyor.