NL:

Veiligheid tijdens het gebruik van diamantzaagbladen

 

Het is sterk aanbevolen om GEEN slijp- en schuurmiddelen te gebruiken zonder een oSa label of vermelding van de EN13236 overeenkomst. 

 

DO's

DIAMANTZAAGBLADEN ZIJN VEILIG INDIEN CORRECT GEBRUIKT

 • Lees de door de fabrikant van het diamantgereedschap en / of de machine meegeleverde veiligheidsinstructie.
 • Wees voorzichtig en oplettend bij het behandelen, opslaan en vervoeren van diamantgereedschap.
 • Schakel de stroom van de machine uit, voordat het diamantgereedschap opgespannen wordt.
 • Controleer alle diamantgereedschappen voor het opspannen. Kijk naar eventuele beschadigingen van machine en diamantgereedschappen (versleten lagers, gescheurd zaagblad, slijtage van hechting tussen segment en zaagblad, beschadigd asgat).
 • Controleer of de juiste opspangereedschappen gebruikt worden. Ze moeten schoon, niet vervormd en braamvrij zijn.
 • Controleer de flenzen op beschadigingen.
 • Monteer het zaagblad in overeenstemming met de aangegeven draairichting.
 • Wees er zeker van dat het diamant blad zonder slingering en trillingsarm draait. Controleer regelmatig op
  “undercutting” en spanning van het blad.
 • Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker en geschikte veiligheidskleding.
 • Voorkom zijdelingse druk. Dit leidt tot onevenredige slijtage en beschadiging van het diamantgereedschap.
 • Vermijd druk op de diamantzaag dat kan leiden tot segmentverlies of breuk van het gereedschap en mogelijke
  verwondingen.
 • Bereid u voor op vibratie van de machine
 • Houd rekening met lawaai (gehoorbescherming)
 • Wees bewust van het gevaar van materiaalafval, vonken, dampen en stof veroorzaakt.

 


DONT's

DIAMANTZAAGBLADEN ZIJN GEVAARLIJK BIJ VERKEERD GEBRUIK

 • Producten laten gebruiken door onervaren mensen
 • Beschadigde of gevallen producten gebruiken
 • Niet te identificeren producten gebruiken
 • Gebruik geen machines die niet in goede mechanische conditie verkeren
 • Monteer het product nooit met geweld op de machine en pas het asgat niet zelf aan
 • Overschrijd nooit het maximale, op de diamantzaag, aangegeven toerental
 • Voer geen extreme druk uit op de diamantproducten en voorkom oververhitting
 • Gebruik geen diamantzaag waarvan segmenten missen of gebroken zijn
 • Start de machine niet wanneer de diamantzaag in contact is met het te bewerken materiaal
 • Stop de diamantproducten niet terwijl deze zich nog in het te bewerken materiaal bevinden
 • Het diamantgereedschap tegen het oppervlak drukken om het te stoppen of een machine wegleggen die nog niet tot stilstand gekomen is.
 • De koelvloeistof laten lopen op een stilstaand diamantproduct of de machine onbeheerd laten werken.
 • Gebruik nooit een diamantzaag voor “natzagen” ten behoeve van droogzagen
 • Draag tijdens werkzaamheden nooit losse kleding, dassen of sieraden
 • Gebruik nooit diamantgereedschappen dichtbij ontvlambare materialen

 


ALTIJD

 • Oogbescherming EN166B
 • Handschoenen EN 388 cat.2
 • Draag oorbescherming EN352
 • Draag een stofkap EN149
 • Lees de instructies
 • Niet gebruiken voor zijkant slijpen

NOOIT OVERSCHRIJDEN - de maximale omtreksnelheid:

 • Diamantzaagbladen diameter < of gelijk aan 230mm : 80 m/s
 • Diamantzaagbladen diameter > of gelijk aan 230mm : 100 m/s
 • Overige: 63 m/s