NL:

Lasnaad verwijderen met de Norton Mini Haakse Slijper