DÜNYAYI DAHA İYİ
BİR EVE DÖNÜŞTÜRMEK

______

Sürdürülebilir bir gelecek için sözümüz

 

Sürdürülebilirlik yaptığımız işin merkezinde yer almaktadır,  beş başlık etrafında inşa edilmiş olan net taahhütlerimiz bulunmaktadır:

*HESAPLAMA METHODU: Isoproduction için 2025 & 2010 karşılaştırması ve salt terimlerde 2017’nin 2010/2030 kıyaslanması
**ulaşım (yukarı akım& aşağı akım), mal ve hizmet alımı dahil

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuz:
Onaylanan Taahhütler