Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o. 

Nasza siedziba znajduje się w Kole. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 137603, kapitał zakładowy 212 093 000,- zł, NIP 6660003226.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Norton 1, 62-600 Koło,

e-mailem na adres: info.kolo@saint-gobain.com

 

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość i możemy nie móc rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, przeprowadzenie rozmowy telefonicznej i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
 2. Dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),
 3. Podmiotom obsługującym nasze call-center.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.